มาลอง forecast ราคาหุ้นแบบง่ายๆ ด้วย Deep Learning — LSTM (Python)

Source: Deep Learning on Medium Introduction สัปดาห์นี้เราจะมาลอง forecast ราคาหุ้น โดยใช้ deep learning โมเดล LSTM บน Python กัน โดยสิ่งที่เราจะได้จาก tutorial นี้ คงจะไม่ใช่ผลพยากรณ์ราคาหุ้นสำหรับเก็งกำไรอย่างแม่นยำ แต่เป็นขั้นตอนการทำงานกับข้อมูลประเภท time series หลายตัวแปร

Read more