สอนให้โมเดลตรวจจับวัตถุด้วย Tensorflow Object Detection API บน Google Colab

Original article can be found here (source): Deep Learning on Medium

สอนให้โมเดลตรวจจับวัตถุด้วย Tensorflow Object Detection API บน Google Colab

ผมจะอธิบายวิธีการ Fine-Tune หรือ สอนต่อ Model ที่ถูกสอนมาแล้ว ด้วย Tensorflow Object Detection API บน Google Colaboratory โดยจะแบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ Installation , Dataset , Training , Testing

ส่วนไหนผิดพลาด, ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจในส่วนของคำว่า Object Detection ก่อน นะครับ (เพิ่มเติม) ผ่านบทความนี้เลย (ขอบคุณ bualabs.com ครับ)

คราวนี้ มาดูในส่วนของ API กันครับ , API ตัวนี้จะใช้ในการตรวจจับ Object (ตามชื่อ) ด้วย Bounding Box(สี่เหลี่ยมปิดล้อมวัตถุ) มันจะตรวจจับอะไรก็ขึ้นอยู่กับ Data ที่เราสอนมันไปครับ