หัวใจของปัญญาประดิษฐ์ (การเคลื่อนที่ลงตามความชัน Gradient Descent ทำงานอย่างไร)

Source: Deep Learning on Medium

หัวใจของปัญญาประดิษฐ์ (Gradient Descent ทำงานอย่างไร) และความน่าตื่นเต้นของ Deep Learning

Continue reading on Medium »