อ่านเปเปอร์ Variational Autoencoders (VAEs)

Source: Deep Learning on Medium

VAEs นั้นได้รับการนำเสนอในปี 2014 โดย Kingma และ Welling ที่ ICLR (ใน ArXiv จะเป็นปี 2013) โดยเป็นส่วนขยายของ Autoencoders แบบธรรมดา…

Continue reading on Medium »