ไดอารี่ที่ทำงานของฉัน — ตอน เมื่อเด็กจบบริหารต้องมาทำงานสาย NLP Data Scientist!!?? p.2

สวัสดีไดอารี่ กลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไป 1 เดือน หวังว่านายคงจะจำเราได้นะ ความเดิมตอนที่แล้ว : “บอสสุดหล่อ พ่อเป็นหมอ ทอร์ยังสยบ” ของเรา ได้มอบหมายให้เราไปศึกษา NLP เพื่อจะทำ LINE chatbot ไว้สื่อสารกับลูกค้า และเราก็ได้สรุปไว้ว่า NLP เป็น AI อย่างหนึ่งที่ประมวลผลภาษาและตอบโต้กับมนุษย์ได้ ซึ่งกระบวนการที่ AI แปลงภาษาพูดเป็นภาษาหุ่นยนต์นั้น เริ่มต้นด้วยการ

Read more

Deep Learning คืออะไร? อาชีพไหนจะตกงานบ้าง?

หลายๆคนน่าจะได้ยิน คำว่า AI หลายๆคนน่าจะได้ยินว่า หุ่นยนต์จะมาทดแทนงานที่มนุษย์ทำ แต่ก็ยังประมาทว่า หุ่นยนต์นั้นจะสู้มนุษย์ได้อย่างไร เพราะหลายคนยังไม่เคยได้ยินคำว่า Deep Learning และไม่เคยได้ยินว่ามันทำอะไรได้บ้าง Deep Learning คืออะไร? คำว่า Deep Learning นั้นคือศาสตร์แขนงหนึ่งของ Machine Learning ที่เลียนแบบระบบเซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์ (Neural Network) ดังนั้นความสามารถของมัน ในอนาคตอาจจะเหนือมนุษย์ เนื่องจากสามารถเพิ่มพลังประมวลผล ได้ไม่จำกัด

Read more