DERİN ÖĞRENME TARİHİ — 1

Source: Deep Learning on Medium

1943 BİR SİNİR AĞININ İLK MATEMATİKSEL MODELİ

“Makine ve derin öğrenmenin işe yaraması için, insan beyninin sinir ağları hakkında yerleşik bir anlayışa ihtiyacımız vardı. Bir mantıkçı olan Walter Pitts ve bir sinirbilimci olan Warren McCulloch, 1943’te bir sinir ağının ilk matematik modelini yarattıklarında bu bulmacayı bize verdi.

Seminal çalışmalarında yayınlanan “ Sinir Etkinliğinde İçinde Olan Bir Mantıksal Fikir Hesaplaması “

, insan düşünce süreçlerini taklit etmeyi amaçlayan matematik ve algoritmaların bir kombinasyonunu önerdiler. Tipik olarak McCulloch-Pitts nöronları

olarak adlandırılan modelleri bugün hala standarttır (yıllar içinde geliştiği halde).”

Adresindeki “Derin Öğrenme Tarihi” tarihi makalesini tavsiye ederim.