Dünya’da geliştirilmekte olan yapay zeka politikaları hakkındaBu başlangıç niteliğindeki makalemizde yapay zeka alanındaki artan çalışmalara, ülkelerin strateji ve siyasal politikalarında görülen yapay zeka etkinliğini ve bu alanın gelecekteki muhtemel etkileri hakkında genel bir inceleme yapmayı amaçladık.

Önümüzdeki haftalarda yeni yazılar yayınlayarak AI hakkında ülkelerin geliştirmekte olduğu politikalara derinden giriş yapacağız.

YAPAY ZEKA alanındaki politikalar nelerdir?

Önce ‘yapay zeka politikası’ (AI Policy) nedir sorusunu anlamamız lazım.

AI politikalari literatürde genellikle ‘Yapay Zekanın fayda katsayısını en üst düzeye çıkartmak ve bunu yaparken potansiyel risk ve gereksiz kayıpları en aza indirgemeyi amaçlayan çalışmalara denmektedir.
Bu açıdan bakıldığında , AI’ın amaç politikaları 2’ye ayrılır diyebiliriz. Bir tarafta, hükümetlerin yapay zekanın gelişmesine ve benimsenmesine, bunun hem sosyoekonomik hem güvenlik açısından en pratik bir şekilde yapılmasını , ‘bilimin ve teknolojinin’ fayda çıkarlarını en üst düzeyde tutarak desteklenmesi gerektiğini savunan görüştür.

Hükümetler bunu Yapay Zeka’nın günlük hayattaki engellenemez aktifliğinin faydalarının yanı sıra teşkil edebileceği riskleri de detaylıca değerlendirmiş olup,
uygulamalı araştırmalara ve multidisipliner çalışmalara fon ayırarak ve yatırım yaparak gerçekleştirmeyi amaçlamalıdır. Gerek ulusal gerek özel kaynaklara yatırım yapılarak gereken destek gücü sağlanmalıdır.
Yapay Zeka ve ilgili alanlardaki gelişmelerin hızlanmasına yönelik üniversitelerde dijital altyapının sağlamlaştırılmasına, hem public hem private sektörlerin buralardan maddi ve akademik şekilde faydalanmalarına izin vererek teşvikler sıkılaştırılmalıdır.

Diğer yanda hükümetler YZ tarafindan getirilecek olan ekonomik ve sosyal değişikliklere cevap verebilecek niteliğe sahip olmalıdır. Bu insanlığın geleceği için kritik önem taşıyan en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Otomasyon, algoritmik hatalar, veri hırsızlığı ve yeni ortaya çıkacak mesleklerdeki gelir eşitsizliği bunlardan sadece birkaçıdır ve hükümetin politik çözüm üretmesi gereken sorunlar arasında yer almaktadır.

Bu politikalar ‘yetenek gelişimi yatırımlarını’, yeni regulasyonlar ve standartlar geliştirmeyi, YZ algoritmaları ve örnek data setlerindeki yanlılık/taraflılık (bias) değerlerini azaltmayı ve hatta en aza indirmeyi amaçlayan kümülatif uğraşlar topluluğu olmalıdır.

Son olarak ise Yapay Zeka gelişiminin ülkelerce onaylanmış ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilen denetimler ile bilinçli ve kontrollü bir şekilde sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varılmalıdır.

Otomasyona bir farklı bakış açısı

Daha birçok örnek vererek bu politikaları genişletmek mümkündür.

Umarız genel çerçevede Yapay Zeka politikaları hakkında kamuoyu oluşturmaya faydalı oluruz. Önümüzdeki günlerde ülkelerin birebir üzerine yoğunlaştığı stratijeler üzerinde detaylı bir yazı hazırlayacağız.

— — — — — — — — — — — — — — — –

Kaynakça

https://medium.com/politics-ai/ai-policy-101-what-you-need-to-know-about-ai-policy-163a2bd68d65

Source: Deep Learning on Medium