Görüntü Bölütleme (Segmentasyon) için Derin Öğrenme: U-Net

Source: Deep Learning on Medium

“Hayatım bir dizi olay ve kaza gibi görünüyordu. Yine de arkama baktığımda bir örüntü görüyorum.” Benoit Mandelbrot

Continue reading on Medium »