MATRIX ve ABCD İttifakı

Source: Deep Learning on Medium

Dünyamız giderek daha fazla birbirine bağlı hale gelmekte ve, bilgisayar — insan etkileşimi bir dizi farklı yetenekler üstlenmektedir. Teknolojideki ilerlemenin işlerin doğruluğunu ve karmaşıklığını artırdığını yaşıyoruz. Dil çevirisi, Sanal asistanlar ve benzerleri bu yeteneklerin ne kadar gelişmiş ve gelişecek olduğunu gösteriyor. Ve genel itibariyle bilgisayarların, insan yeteneklerini fazlasıyla aştığı söyleyebiliriz.

Bu gelişmeler, çoğunlukla “Büyük Veri” “Bulut teknolojisi” ve “YapayZeka” alanındaki gelişmelerle donatılan, hızlı gelişim ve veri analiz ve işleme sistemleri tarafından desteklenmektedir.

YAPAYZEKA ve BÜYÜK VERİ

İnternetin başlatılması, büyük miktarda veri kullanılabilirliğine yol açmıştır. Bu da zorlukların yanı sıra farklı ve önemli bir potansiyeli ortaya çıkarmıştır.

Büyük Verilerin 3V, Hız, Hacim ve Farklı getirdiği söylenmektedir. Bu yüksek hızlı ve hacimli veri yoğunluğunu oluşturmaktadır

Büyük Veri, YapayZeka’nın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle YapayZeka’yı etkili bir şekilde kullanmak için algoritmaları eğitmek ve test etmek için kullanılabilecek geniş ve çeşitli miktarda veri oluşmasını sağlamak gerekmektedir.

Büyük Veri ve YapayZeka arasındaki etkileşim, üç aşamalı bir çözümde tanımlanabilir.

1- Veri toplama

2- Veri İşleme

3- Veri işleme sonuçlarına ilişkin eylem

Daha basit bir ifadeyle, bu adımlar girdi-işleme-çıktı adımları olarak tanımlanabilir. Örneğin, optik karakter tanıma, ses tanıma, görüntü ve yüz tanıma gibi teknikler benzer işlem akışını takip etmektedir.

Bu teknolojiler, insan faaliyetlerinin makineler tarafından benimsenmesine yol gösterecek bir dizi uygulamanın yanı sıra, gelecek için çok büyük değer yaratabilir.

Blockchain buna nasıl uyum sağlar?

Blockchain’i düşündüğümüzde akla gelebilecek ilk konulardan biri merkeziyetten uzak olmadır. Blockchain bu değer zincirine nasıl sığabilir?

Blockchain, potansiyel olarak daha farklı yapıda bir oyun alanı yaratmaya izin vererek, bu değer zincirinin merkeziyetsiz olmasına izin verecektir.

Gittikçe artan siber güvenlik tehditlerinin yanı sıra artan gizlilik endişesi ile Blockchain, verilerinizin korunmasına da olanak sağlayacaktır. Blockchain’i büyük veri ve YapayZeka ile entegre ederek, değer zincirine daha fazla güven getirilecektir.

Yapay Zeka ve Blockchain teknolojisi şu iki noktada kesişmektedir. Birincisi blockchain fikir birliği, ikincisi Blockchain’i yönetmek için YapayZeka kullanımıyla, bu YapayZeka tabanlı oylama mekanizması, akıllı sözleşme yönetimi , doğrulama ve YapayZeka’nın blockchain sistemine bir entegrasyonu olarak belirtebiliriz.

Matrix’in Çalışmaları

Matrix, standardizasyon düşüncesini Blockchain mücadelesinde her zaman ön planda tutmuştur

3 Eylül 2018’de Tsingua Üniversitesi’nde düzenlenen YapayZeka ve Blockchain semineri sırasında Matrix, ABCD ittifakının (Yapay Zeka ve Blockchain teknolojilerinin geliştirilmesi için kurulan İttifak) kurulduğunu duyurdu. Matrix, bu ittifakla, blockchain teknolojilerin geliştirilmesinde tutarlılığı ve verimliliği arttırmanın bir aracı olarak Çin genelinde kullanılabilecek bir dizi standart oluşturarak, YapayZeka ve Blockchain tekniklerinin geliştirilmesini ve entegrasyonu için kullanmayı amaçlamaktadır..

YapayZeka, Blockchain, Bulut teknolojisi ve Büyük Veri (ABCD) tamamen yeni teknolojilerdir ve bu teknolojiler, insan medeniyetinin bir sonraki büyük ilerlemelerine yol açması muhtemeldir. Bu nedenle, yalnızca inovasyon sağlamanın yanı sıra, yapılandırılmış yöntemler ve güvenilir veriler sunarak fikir ve teknolojiler geliştirmenin daha kolay olmasını sağladığı için standartlar kümesi oluşturmak önemlidir.

ABCD ittifakının üyeleri kimler?

ABCD ittifakı; Öncelikle yüksek öğrenim kurumlarından, teknolojik şirketlerden, hükümetten ve sosyal kurum uzmanlarından oluşacaktır. Duke Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve Zhejiang Üniversitesi gibi çok saygın kurumlardan uzmanlar ittifaka katılmak için yoğun ilgi gösterdiler.

Tsinghua üniversitesi, bilim insanlarına ve doktora öğrencilerine makine öğrenimi, bilgi modelleme, teşhis, analiz, simülasyon ve optimizasyon işlemlerini gerçekleştirme olanağı sağlayan bir laboratuvar olan “Bayes laboratuarını” kurdu. Bu laboratuar, Matrix AI Network YapayZeka baş bilim adamı ve şu anda Tsingua Üniversitesi’nde profesör olan Prof. Dr.Steve Deng Yangdong tarafından yönetilecektir.

Bu oluşumda bir düşünce kuruluşu da kurulacak ve bu yapıda bazı profesörler, Tsignua, Zhengjiang ve Xidian üniversitelerindeki yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra büyük Çinli teknoloji şirketlerinin başkanları da yer alacaktır.

Matrix’in ABCD ittifakı; YapayZeka, Blockchain, Bulut teknolojisi ve Çin’deki Büyük Veri’nin, gelecekteki gelişim yönünü yönetmeyi hedeflemektedir. Gelecekteki teknolojik gelişmeler ve bunların birlikte çalışabilirliği, insanın bu teknolojileri benimsemesi, insan türüne rakipsiz faydalar getirecek ve daha gelişmiş ve sürdürülebilir yeni teknolojik gelecek yaratacaktır.

Ve Matrix AI Network’te bunu ilerletmeye öncülük edecektir!!!

MATRIX açık kaynaklı, akıllı bir blockchain platformudur.

Takipte Kalın…

MATRIX TURKEY sosyal medya hesapları:
 
Website | Telegram | Twitter | Linkedin | Youtube