มาลองดูวิธีการคิดของ CNN กัน !!!

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้เรามาพูดถึงโครงข่ายประสาทเทียมชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากอย่าง CNN เราจะมาลองดูวิธีการคิดของ CNN Convolutional Neural Network Architecture 1. Convolutional Neural Network คืออะไร Convolutional Neural Network (CNN) หรือ โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน เป็นโครงข่ายประสาทเทียมหนึ่งในกลุ่ม bio-inspired โดยที่ CNN จะจำลองการมองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็นที่ย่อยๆ และนำกลุ่มของพื้นที่ย่อยๆมาผสานกัน

Read more

มาลองดูวิธีการคิดของ CNN กัน !!!

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้เรามาพูดถึงโครงข่ายประสาทเทียมชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากอย่าง CNN เราจะมาลองดูวิธีการคิดของ CNN Convolutional Neural Network Architecture 1. Convolutional Neural Network คืออะไร Convolutional Neural Network (CNN) หรือ โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน เป็นโครงข่ายประสาทเทียมหนึ่งในกลุ่ม bio-inspired โดยที่ CNN จะจำลองการมองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็นที่ย่อยๆ และนำกลุ่มของพื้นที่ย่อยๆมาผสานกัน

Read more