VERİ BİLİMİ NEDİR?

Original article can be found here (source): Deep Learning on Medium

Veri bilimi çok detaylı ve kendi içerisinde çok fazla detay ve branş bulunduran bir bilim dalıdır.Bu bilimin odağında yığınlarla veriden değer üretme, anlam çıkarma bulunmaktadır.Veri bilimci,veriden faydalı bilgi çıkarma sürecinin yöneticisidir.

Veri Bilimcinin Sahip Olması Gereken Yetenekler Nelerdir?

Veri bilimi süreçlerinde istatistik, makine öğrenmesi, programlama, büyük veri ve açık kaynak yazılımlar yoğun olarak kullanılmaktadır.

  • Programlama
  • Matematik, İstatistik, Makine Öğrenmesi
  • Kişisel Yetenekler( Heyecan!, Merak, Doğru Soruları Sorabilmek, Analitik Bakış Açısı, Problem Çözme Yeteneği, Etkili İletişim, Hikayeleştirme ve Sunum Kabiliyeti)
  • İş Bilgisi (en önemli madde fakat başlangıç düzeyinde bu yetkinlik tabi ki olmayacak)

Yapay Zeka Nedir?

Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti.

Robot çalışmaları yapay zekanın en gerçek örneklerindendir.

Yapay zeka, insan gibi davranan bir teknoloji düşüncesiyken, makine öğrenme algoritmaları, büyük veri paternlerini ve değişmezlerini bulmaya yöneliktir.

Yapay zekayı tek başlık altında ele almak yanlış olur. Makine öğrenimi (Machine learning), Derin öğrenme (Deep learning) gibi kavramlar yapay zekayı oluşturan kapsayıcı terimlerdir.

Machine Learning Nedir?

Makine öğrenmesi hayatımızın içine biz fark etmesek de yer etmiş durumda. Facebook’un yüz tanıma teknolojisiyle otomatik etiket sistemi,Netflix ve Amazon gibi sitelerin tavsiye sistemleri,maillerin spam olarak ayrıştırılması,mesaj yazarken cümlelerimizin tamamlanması gibi gerçek hayattan olaylar makine öğrenmesine örnektir.

Sözlükte tanımıyla makine öğrenimi, bilgisayarların algılayıcı verisi ya da veritabanları gibi veri türlerine dayalı öğrenimini olanaklı kılan algoritmaların tasarım ve geliştirme süreçlerini konu edinen bir bilim dalıdır.

Deep Learning Nedir?

Derin Öğrenme bir makine öğrenme yöntemidir. Verilen bir veri kümesi ile çıktıları tahmin edecek yapay zekayı eğitmemize olanak sağlar. Yapay zekayı eğitmek için hem denetimli hem de denetimsiz öğrenme kullanılabilir.

Big Data Nedir?

Geleneksel yöntemler ile işlenemeyen verilere büyük veri denir yani big data bir problemdir.Bu problemin çözümü birden fazla bilgisayarın bir araya gelerek tek bir bilgisayar gibi hareket etmesidir. Yani bir işi yapmak için birden fazla bilgisayarın tek bir bilgisayar gibi davranmasıdır.