Vücuduma sahip olamazsın ama ruhum senindir.

Original article was published on Artificial Intelligence on Medium


Son yılların en gözde teknolojik sunumlarından olan mobil servis robotları yüksek maliyetleri dolayısı ile yaygınlaşmakta zorluk çekiyordu. COVID-19, bu maliyet sorunlarını geniş zamana yarabilecek bir çözüm olan Hizmet Olarak Robotlar (RaaS) finans çözümünün de desteği ile, robotlara olan ilgiyi artırıyor.

Robotlar, geniş ticari zeminleri temizlemeye ve dezenfekte etmeye, sosyal mesafeleri güçlendirmeye veya desteklemeye, depoları yerleştirmeye ve kapasitesini artırmaya veya koronavirüs tarafından daha tehlikeli hale getirilen rolleri üstlenerek insanları korumaya yardımcı olan birçok sektörde yardımımıza geliyor.

Şaşırtıcı olan, mevcut çalışanların COVID19 yüzünden kendilerini güvende hissetmedikleri veya yönetimler tarafından evde kal çağrılarının yapıldığı ve işlerin düzenli ve gerektiği gibi yürütülemediği bu dönemde daha fazla robotun konuşlandırılamamış olmasıdır.

Robot-kirala v2

Bunun en büyük nedeni maliyettir. Şu anda, her robot belirli bir görev ve ortam için tasarlanmakta ve konuşlandırılmaktadır. Sadece birim maliyetler değil, ki mesela UVC dezenfeksiyon robotlarının fiyatı 100.000 dolardan fazladır, kullanıcı eğitimi ve ilk yerleşim maliyetleri de yüksektir. Aynı zamanda cihazların, çalıştıkları ortamı anlamak için bakımı, yönetimi ve çoğu durumda “eğitilmesi” gerekmektedir. Bunların hepsi onları yüksek maliyetli bir yatırım haline getirmektedir. COVID-19 acil durumunun özel talepleri arz talep dengesini sağlamış ve birçok tedarikçi krizi azaltmaya yardımcı olmak için cömert şartlarda robotlar önermiştir, ancak uzun vadede başka yaklaşımlara ihtiyaç olduğu kesindir.

RaaS: Robots as a Service

Yüksek yatırım maliyetine dahiyane bir çözüm RaaS yani Hizmet Olarak Robotlar sunmaktır. Yazılım ve BT kaynakları (hizmet olarak yazılım veya altyapı, SaaS ve IaaS) için popüler hale gelen benzer bir modeli kullanarak, Hizmet Olarak Robotlar (RaaS) yüksek sahip olma harcamasını yönetilebilir operasyonel bütçelere dönüştürmektedir. Müşteriler, nispeten basit dağıtımlar için bile milyonlarca dolara kolayca çıkabilecek yüksek ön maliyetleri ödemek yerine, düzenli bir aylık bedel karşılığında aynı servisi, hem de firma bakımı ve tedariği garantisi ile alabileceklerdir. Bu şekilde robotların vücuduna sahip olamasanız da ruhu hizmetinizdedir.

Bu yaklaşımın avantajları robotun ilk maliyeti ve konuşlandırması ile sınırlı değildir. Dikkate alınması gereken sürekli yönetim, teknik destek, sarf desteği, gerektiğinde ikame ve bakım maliyetleri de vardır. RaaS modeli, işletmelerin robot sahipliğinden ziyade kullanımları için ödeme yapması nedeniyle dahiyane bir çözümdür.

Bu avantajlar, bir robot şirketi için kârlı bir iş kolu ve müşteri için uygun maliyetli ve öngörülebilir bir işletme bütçesi oluşturabilir. Bu şekilde mobil servis robotlarının çok daha hızlı yaygınlaşması mümkün olacaktır.

Teknoloji ve finansal engeller

RaaS pazarını bugünün olağanüstü durumunun dışında tutan iki sorundan birincisi teknik, ikincisi ise finansal başlıklardır. Yerli servis robotu girişimi olan Ara Robotik her ikisini de çözmek için çalışıyor.

Teknik cephede sorun birçok farklı ortama robot yerleştirilmesinde yatmaktadır. Şu anda çoğu otonom mobil robot, hareket etmelerini sağlamak için fiziksel ortama uyarlama gerektiriyor. Bunlar genellikle robotun nerede olduğunu bulmak için “okuduğu” parçaları veya etiketleri veya navigasyon amaçlı harita oluşturmak için yeni bir düzen üzerinde özel bir eğitimi içerir. Tamamen özerk (SLAM), şimdilik yalnızca kapsamlı AI ve SLAM uzmanlarına sahip büyük şirketler tarafından geliştirilen pahalı robotlarda bulunmaktadır.

Ara Robotik, geliştirdiği inovatif çözümler ile hem robotların maliyetlerini azımsanmayacak ölçüde düşürmekte, hem de pek rastlanmayan seviyelerdeki otonomi özellikleri ile çok daha esnek kullanımlar sunmaktadır. Bu çözümler, şimdiye kadar çok mümkün olmayan, aynı görevi üstlenmiş olsa bile, bir robotu farklı ortamlara yerleştirmesinin zorluğunun ortadan kalktığı anlamına gelir.

Bu teknolojik özellik ikinci başlık olan finansmana doğrudan katkıda bulunmaktadır. RaaS sayesinde çalışan maliyetlerine denk bir yatırım ile kullanıcılar rahat edecek, yapılan sözleşmelerin karşılığı olarak açılan destekler ile de üretici firmalar finans ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.

Servis robotların özellikle ticari mekanlarda yakın zamanda yaygınlaşması bu tip ödeme opsiyonları daha da kolaylaşacak ve teknolojiye daha çok yatırım kaymasına sebep olacaktır.