Vzdělávání v éře umělé inteligence

Original article can be found here (source): Artificial Intelligence on Medium

Vzdělávání v éře umělé inteligence

Obr. Neuromation

Současný systém vzdělávání je už po mnoho let bez výraznějších změn. Ve státních školách je kladen důraz na memorování informací a stále častěji narážíme na problém, že tento model vzdělávání žáků na základních školách je zastaralý. Stejně jako se vyvíjí pracovní trh, mělo by se vzdělávání žáků také adekvátně vyvíjet. Některé pracovní pozice zanikají, naopak mnoho jiných vzniká. Především se jedná o pozice datových analytiků, vývojářů, expertů na strojové učení, kybernetickou bezpečnost i elektronický obchod nebo sociální média.

S Al (artificial intelligence) se setkáváme stále častěji a její využití má velký potenciál právě ve vzdělávání. Al nikdy nenahradí skutečného učitele-člověka, což naštěstí není cílem Al. Jejím úkolem je především pomáhat a usnadnit vzdělávání.

Vlastnosti Al a její role ve vzdělávání

1. Personalizace učení

AI může vyvinout vzdělávací profil každého studenta na míru. Toto přizpůsobení může modulovat školicí materiály pro každého studenta s ohledem na jeho zkušenosti, schopnosti a preferovaný režim učení. Je to nezbytné, protože výuka by neměla být pro každého stejná. každý student má jiné silné a slabé stránky. AI doporučí u konkrétního studenta, na co musí klást větší důraz, jaké tempo je pro něj vhodné, kde má mezery a potřebuje víc opakovat nebo trénovat. Al poradí učiteli, kdo potřebuje větší podporu, kdo má na co vlohy a jak mají žáci spolupracovat, aby se vzájemně nebrzdili. Učení budoucnosti bude mnohem víc individualizované.

2. Propojení studentů z celého světa

Vzdělávání by nemělo mít žádné hranice a ve světě moderních technologií už vůbec ne. Díky Al mohou vzniknout kurzy ke kterým se mohou studenti připojit k jakémukoliv kurzu, odkudkoli z celého světa a kdykoli. Vzdělávání založené na umělé inteligenci vybavuje studenty základními IT dovednostmi. S více vynálezy bude k dispozici širší nabídka kurzů online.

3. Automatizace základních vzdělávacích aktivit

Některé činnosti, jako je testování a hodnocení, jsou pro učitele časově náročné a únavné. Jsou to však činnosti pro vzdělávání důležité a Al by mohla v tomto směru učitele nahradit. Učitelé by ušetřili čas a mohli se věnovat jiným činnostem.

4. Al asistenti

V současné době jsou lektoři Al naprogramováni tak, aby vyučovali základní psaní, matematiku a další předměty. Poskytovatelé řešení AI však investují přímé úsilí do rozvoje lektorů, kteří mohou zcela nahradit lektory z řad lidí a může jim asistovat, zmírnit jejich zátěž administrativními úkoly. AI systémy schopné přečíst ručně psané písmo zvládnou například hodnocení a třídění prací nebo sledování docházky. Al bude schopna poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase přesnou analýzou výkonu studentů.

5. Chytré školy

Al ve spolupráci s internetem věcí a analýzou dat může sledovat zabezpečení, osvětlení, využití učeben, pohyb lidí po budovách. AI odhalí pokusy o podvádění a plagiátorství. Chatboti zase usnadní komunikaci škol se studenty od přijímacího řízení přes výběr kurzů až po průběžné informování během studia.

Zdroje:

[1] Forbes. AI podpoří jedinečnost vašich dětí. Dokáže odhalit jejich silné stránky. In: Forbes speciál [online]. [cit. 2020-03–11]. Dostupné z: https://umelainteligence.forbes.cz/AI-a-vzdelavani

[2] GARG, Nitin. The Future of Artificial Intelligence in the Education System: Everything One Should Know. In: Habr [online] 4.12.2019 [cit. 2020–03–11]. Dostupné z: https://habr.com/en/post/478736/

[3] JOHNSON, Alyssa. 5 Ways AI Is Changing The Education Industry. In: eLearning Industry [online] 6.2.2019 [cit. 2020–03–11]. Dostupné z: https://elearningindustry.com/ai-is-changing-the-education-industry-5-ways